• ความเป็นมืออาชีพสร้างคุณภาพ บริการสร้างคุณค่า!
  • sales@erbiumtechnology.com
เลเซอร์สีแดง 638 นาโนเมตร

เลเซอร์สีแดง 638 นาโนเมตร

มีการออกแบบที่กะทัดรัดเป็นพิเศษ อายุการใช้งานยาวนาน คุ้มค่า และใช้งานง่ายพวกมันถูกใช้ในรามานสเปกโทรสโกปี, สเปกเกิลอินเตอร์เฟอโรเมทรี, เครื่องมือวัดทางชีวภาพ, มาตรวิทยา, การตรวจจับ, เครื่องมือวิเคราะห์